• Ana Sayfa
  • İlanlar
  • Firma Rehberi
  • Foto Galeri
  • Haber Arşivi
  • İletişim
  • Ziyaretçi Defteri
  • Videolar
Çıldır’de EVET-HAYIR’a iki bakış
Çıldır’de EVET-HAYIR’a iki bakış
29 Ağustos 2010 / Pazar
**Günlük/Güncel Haber ve Yorumlarımızı Okumak İçin TIKLAYINIZ
www.kuzeyanadolugazetesi.com

**Çıldır’de EVET-HAYIR’a iki bakış ..

Hemen her yerde, her köşe başında tartışma konusu olan Anayasa Değişikliği internet üzerindende tartışılmaya devam ediyor. Ardahan’ın Çıldır İlçesinde yaşananları internet üzerinden yayınlayan iki internet sitesinin 12 Eylül’de yapılacak olan Anayasa Refarandumu’na bakışının farklı olması dikkat çekiyor. İşte www.cildirhaber.com ve www.cildirmanset.com adlı iki sitenin Anayasa Değişikliğine bakışı ..

Çıldır'lılara Referandum ile ilgili görüşlerini sorduk işte sonuçlar..   Yaklaşan Anayasa Değişiklik paketinin oylanacağı 12 Eyül öncesinde Çıldır'ın önde  gelenlerinden Referandumda Çıldır'da nasıl bir sonuç çıkar diye sorduk aldığımız cevaplar gerçekten düşündürücü idi.   **İşte o görüşler;   **Nurettin Aygün Çıldır Belediye Başkanı:   Çıldır'da katılımın çok yüksek çıkacağını düşündüğünü ve % 60-70 aralığında bir sonuçla hayır çıkacağına inandığını söyledi. Ardahan içinde sonucun değişmeyeceğini dile getiren Aygün insanların AKP Hükümetine gereken cevabı vereceğini söyledi. **Nejdet Kanbir: İl Genel Meclis Üyesi  Çıldır'da seçimlerin mutlak suretle hayır çıkacağına inandıklarını vurgulayan Kanbir halkın özellikle 20. ve 53. maddeye çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Partisinin seçim otobüsü ile köyleri dolaşacağınıda belirten Kanbir Halkı kandırmaya kimnin hakkı olmadığını söyledi. **İlimdar Sanem CHP İl Genel Meclis Üyesi: Çıldır'da anayasa değişikliğine ilişkin seçim sonucu en kötü % 70 civarında Hayır çıkacak. **Çetin Kılıç- Çıldır AK Parti İlçe Başkanı: Sonuç vermek çok yanlış fakat Çıldırlı unutmasın ki geleceğine hesap verirken kullanacağı oyu iyi düşünsün.  Çıldır'da mutlaka Evet çıkacak. **Gölebakan köyü Muhtarı Cemal Sanem: Çıldır Genelinde Hayır Hayır Hayır çıkacaktır... **Kenerbel köyü muhtarı  Raşit Oğuz: Biz çalışmaktan kimin ne düşündüğünü nereden bilelim ama  % 80 Evet çıkacak **Semiha Şakir köyü muhtarı  Ramazan Karak: Referandumda sonuç yarı yarıya çıkar. **Akkiraz köyü muhtarı Durmuş Oğuz:  % 75 Hayır çıkar **Taşdeğirmen köyü muhtarı  Balakişi Karataş: Referandumla ilgili bize kimse gelmedi ama gördüğüm kadarı ile Çıldır'dan Hayır çıkacak. **Ağıllı köyü muhtarı Fikret Orhan: Halk neye oy verdiğini bilmediği için hayır çıkacağını düşünüyorum. **Saymalı köyü muhtarı Öztürk Kızılırmak: Biz o işlerle ilgilenmiyoruz.  

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ HAYATIMIZI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Anayasa Mahkemesi neşter atsa da Anayasa değişiklik paketinde çok köklü yargı reformları var. Yeni değişiklikler referandumda kabul edilirse darbecilere yargı yolu açılacak

Sendikalaşmada ve işçi haklarında devrim gibi adımların atıldığı reform paketiyle birlikte askere sivil yargı yolu açılırken HSYK ve YAŞ kararlarına da itiraz hakkı geliyor.

Anayasa değişikliği üzerinde yapılan kısmi iptallere rağmen, özellikle yargıda köklü değişiklikler öngörüyor. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yapısı nitelik ve nicelik olarak değişiyor. Yüksek Mahkeme önceki gün verdiği kısmi iptal kararı iki başlıkta toplandı. Bunlardan ilki, AYM ve HSYK’da çoğunluğun görüşünün hakim olmasının önünü tıkayan, geniş tabanlı temsil esasını güçlendiren düzenlemeydi. Mahkeme, her boş üyelik için ilgili kurumlar tarafından gösterilecek üçer adaya değil, ancak bir adaya oy verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Diğer konu ise, HSYK’ya Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan seçilecekler arasında yer alan “iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve üst kademe yöneticileri” ibaresi oldu. Cumhurbaşkanı bunların dışında kalan seçeneklerden seçim yapabilecek. Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın yeni durumdaki yapısı özetle şöyle olacak:

**POZİTİF AYRIMCILIK

Kadınlar lehine yapılacak düzenlemeler bundan böyle eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirilemeyecek. Engelliler başta olmak üzere “özel surette korunması gereken kesimler” için yapılacak her türlü değişiklik de bu kapsamda yer alacak.

**EŞİTLİK İLKESİ

Anayasanın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10’uncu maddesinin 2’inci fıkrasına, “Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” ibaresi ekleniyor.

**GREV VE LOKAVT HAKKI

Anayasa’nın “Grev Hakkı ve Lokavt’ başlıklı 54’üncü maddesinde değişiklik yapılıyor. Grev esnasında oluşan maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grevi ve lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali, iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılıyor.

**YAŞ KARARLARINA YARGI

Anayasanın, “Yargı Yolu” başlıklı 125’inci maddesinde değişiklik yapılarak Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılıyor.Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacak.

**DARBECİLERE YARGI YOLU

Anayasanın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi’nde görev alanların yargılanmasını önleyen, geçici 15’inci maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

**FİŞLEMEYE KARŞI KORUMA

Pakette yer alan bir başka önemli değişiklik ise kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenleme. Fişleme eleştirileri alan daha önceki yasal düzenleme, anayasal temele oturtuluyor. Anayasa’nın, “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20’inci maddesinde değişiklik öngürülerek kişisel verilerin saklanmasında ve kullanılmasında bireylere anayasal güvence sağlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, kişilerin ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, sağlık ve özel yaşamları ve her türlü mahkumiyetleri ile ilgili kişisel veriler işlenmesi yasaklanacak. Bu tür kişisel bilgiler üçüncü kişilere verilemeyecek, açıklanamayacak.    Devamı sayfa 4’te

**ASKERİ YARGITAY

Anayasa’nın, 156’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak Askeri Yargıtay üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hakimlik teminatı esasları dikkate alınacak.

**SEYAHAT HÜRRİYETİ

“Seyahat Hürriyeti” başlıklı 23’üncü maddede yapılan değiişiklikle yurt dışı yasağını sadece hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilmesi hükme bağlanıyor.

**SENDİKA KURMA HAKKI

Anayasa’nın “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51’inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

**OMBUDSMANLIK GELİYOR

Anayasa’nın “Dilekçe Hakkı” başlıklı 74. maddesinde değişiklik yapılıyor. “Kamu denetçiliği” (ombudsman) oluşturuluyor.

**MEMURA YENİ HAKLAR

Memurların disiplin kovuşturması konusunda hükümler getiren 129’uncu maddesinde değişiklik yapılarak, uyarma ve kınama cezaları da yargı denetimine açılıyor.

**PARTİLERE MALİ DENETİM

Siyasi partilerin mali denetimi 2010 yılından itibaren ise Sayıştay’a geçecek.

**YERİNDELİK DENETİMİ ASLA YAPILAMAYACAK

Anayasa değişiklik paketi taslağında, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin, yürütme ve yasama organının yaptığı düzenlemeleri tartışmalı bir şekilde iptal etmesi sonrası yaşanan “yargı vesayeti” tartışmalarına son verecek düzenleme de yer aldı. Pakette, Anayasa’nın 125’inci maddesinde yapılan değişiklik önerisiyle, yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerin hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı vurgusu yapıldı. Anayasa Mahkemesi’nin çok tartışmalı 367 kararı, yapılacak düzenlemelerin Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler yönünden de denetime tabi tutacağı yönünde aldığı kararlar, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

HSYK’nın yapısını düzenleyen 159’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, halen 7 olan HSYK’nın üye sayısı 22’e, 5 olan yedek üye sayısı ise 12’a çıkarılıyor. HSYK, 3 daire halinde çalışacak. HSYK’nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Kurulun “meslekten çıkarma” cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Diğer kararlara itiraz yolu kapalı. Anayasa’nın “Hakimler ve Savcıların Denetimi” başlıklı 144’üncü maddesi de yeniden düzenleniyor.

**HAKİMLİK TEMİNATI

Teklifte Anayasa’nın 157’inci maddesinde de değişiklik öngörülüyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getiriliyor. AİLENİN KORUNMASI

“Ailenin Korunması” başlıklı 41’inci maddesinde öngürelen değişiklikle çocukların korunmasında devletin yükümlülğü artırılıyor. TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Anayasa’nın 53’üncü maddesinde değişiklik yapılarak memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.

**BAŞKANLIK DİVANI

Anayasa’nın, Meclis’in Başkanlık Divanının oluşumunu düzenleyen 94’üncü maddesinde değişiklik yapılara divanın görev süresi iki yıla indiriliyor.

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146’ıncı maddesinde değişiklik yapıldı. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan mahkeme, 17 asıl üyeden oluşacak. Mevcut yedek üyeler de doğrudan asıl üye olacak. Üye seçimi TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Üyeler, 12 yıl için seçilecek. AYM’nin çalışma ve yargılama usulünü düzenleyen 149’uncu maddesinde değişiklik yapılıyor. Bireysel başvuru hakkı da tanınan mahkeme iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak.

**EKONOMİ KONSEYİ

Anayasa’nın, 166’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak, “Ekonomik ve Sosyal Konsey” Anayasa kapsamına alınıyor. MECLİS BAŞKANI VE KOMUTANLARA YÜCE DİVAN YOLU

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamayacak.

**ASKERE SİVİL YARGI

Anayasanın “Askeri Yargı” başlıklı 145’inci maddesinde değişiklik yapılarak Askeri yargının görev alanı yeniden belirleniyor. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişe karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek. Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

**ASKERİ YARGITAY

Anayasa’nın, 156’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak Askeri Yargıtay üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hakimlik teminatı esasları dikkate alınacak.

**SEYAHAT HÜRRİYETİ

“Seyahat Hürriyeti” başlıklı 23’üncü maddede yapılan değiişiklikle yurt dışı yasağını sadece hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilmesi hükme bağlanıyor.

**SENDİKA KURMA HAKKI

Anayasa’nın “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51’inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

**OMBUDSMANLIK GELİYOR

Anayasa’nın “Dilekçe Hakkı” başlıklı 74. maddesinde değişiklik yapılıyor. “Kamu denetçiliği” (ombudsman) oluşturuluyor.

**MEMURA YENİ HAKLAR

Memurların disiplin kovuşturması konusunda hükümler getiren 129’uncu maddesinde değişiklik yapılarak, uyarma ve kınama cezaları da yargı denetimine açılıyor.

**PARTİLERE MALİ DENETİM

Siyasi partilerin mali denetimi 2010 yılından itibaren ise Sayıştay’a geçecek.

**YERİNDELİK DENETİMİ ASLA YAPILAMAYACAK

Anayasa değişiklik paketi taslağında, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin, yürütme ve yasama organının yaptığı düzenlemeleri tartışmalı bir şekilde iptal etmesi sonrası yaşanan “yargı vesayeti” tartışmalarına son verecek düzenleme de yer aldı. Pakette, Anayasa’nın 125’inci maddesinde yapılan değişiklik önerisiyle, yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerin hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı vurgusu yapıldı. Anayasa Mahkemesi’nin çok tartışmalı 367 kararı, yapılacak düzenlemelerin Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler yönünden de denetime tabi tutacağı yönünde aldığı kararlar, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

HSYK’nın yapısını düzenleyen 159’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, halen 7 olan HSYK’nın üye sayısı 22’e, 5 olan yedek üye sayısı ise 12’a çıkarılıyor. HSYK, 3 daire halinde çalışacak. HSYK’nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Kurulun “meslekten çıkarma” cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Diğer kararlara itiraz yolu kapalı. Anayasa’nın “Hakimler ve Savcıların Denetimi” başlıklı 144’üncü maddesi de yeniden düzenleniyor.

**HAKİMLİK TEMİNATI

Teklifte Anayasa’nın 157’inci maddesinde de değişiklik öngörülüyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getiriliyor.

***AİLENİN KORUNMASI

“Ailenin Korunması” başlıklı 41’inci maddesinde öngürelen değişiklikle çocukların korunmasında devletin yükümlülğü artırılıyor.

**TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Anayasa’nın 53’üncü maddesinde değişiklik yapılarak memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.

**BAŞKANLIK DİVANI

Anayasa’nın, Meclis’in Başkanlık Divanının oluşumunu düzenleyen 94’üncü maddesinde değişiklik yapılara divanın görev süresi iki yıla indiriliyor.

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146’ıncı maddesinde değişiklik yapıldı. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan mahkeme, 17 asıl üyeden oluşacak. Mevcut yedek üyeler de doğrudan asıl üye olacak. Üye seçimi TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Üyeler, 12 yıl için seçilecek. AYM’nin çalışma ve yargılama usulünü düzenleyen 149’uncu maddesinde değişiklik yapılıyor. Bireysel başvuru hakkı da tanınan mahkeme iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak.

**EKONOMİ KONSEYİ Anayasa’nın, 166’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak, “Ekonomik ve Sosyal Konsey” Anayasa kapsamına alınıyor.

**MECLİS BAŞKANI VE KOMUTANLARA YÜCE DİVAN YOLU

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamayacak.

**ASKERE SİVİL YARGI

Anayasanın “Askeri Yargı” başlıklı 145’inci maddesinde değişiklik yapılarak Askeri yargının görev alanı yeniden belirleniyor. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişe karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek. Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

**ASKERİ YARGITAY

Anayasa’nın, 156’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak Askeri Yargıtay üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hakimlik teminatı esasları dikkate alınacak.

**SEYAHAT HÜRRİYETİ

“Seyahat Hürriyeti” başlıklı 23’üncü maddede yapılan değiişiklikle yurt dışı yasağını sadece hakim kararına bağlı olarak sınırlandırabilmesi hükme bağlanıyor.

**SENDİKA KURMA HAKKI

Anayasa’nın “Sendika Kurma Hakkı” başlıklı 51’inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılıyor. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılıyor.

**OMBUDSMANLIK GELİYOR

Anayasa’nın “Dilekçe Hakkı” başlıklı 74. maddesinde değişiklik yapılıyor. “Kamu denetçiliği” (ombudsman) oluşturuluyor.

**MEMURA YENİ HAKLAR

Memurların disiplin kovuşturması konusunda hükümler getiren 129’uncu maddesinde değişiklik yapılarak, uyarma ve kınama cezaları da yargı denetimine açılıyor.

**PARTİLERE MALİ DENETİM

Siyasi partilerin mali denetimi 2010 yılından itibaren ise Sayıştay’a geçecek.

**YERİNDELİK DENETİMİ ASLA YAPILAMAYACAK

Anayasa değişiklik paketi taslağında, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin, yürütme ve yasama organının yaptığı düzenlemeleri tartışmalı bir şekilde iptal etmesi sonrası yaşanan “yargı vesayeti” tartışmalarına son verecek düzenleme de yer aldı. Pakette, Anayasa’nın 125’inci maddesinde yapılan değişiklik önerisiyle, yargı yetkisinin idari eylem ve işlemlerin hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı vurgusu yapıldı. Anayasa Mahkemesi’nin çok tartışmalı 367 kararı, yapılacak düzenlemelerin Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler yönünden de denetime tabi tutacağı yönünde aldığı kararlar, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

HSYK’nın yapısını düzenleyen 159’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, halen 7 olan HSYK’nın üye sayısı 22’e, 5 olan yedek üye sayısı ise 12’a çıkarılıyor. HSYK, 3 daire halinde çalışacak. HSYK’nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Kurulun “meslekten çıkarma” cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Diğer kararlara itiraz yolu kapalı. Anayasa’nın “Hakimler ve Savcıların Denetimi” başlıklı 144’üncü maddesi de yeniden düzenleniyor.

**HAKİMLİK TEMİNATI

Teklifte Anayasa’nın 157’inci maddesinde de değişiklik öngörülüyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri için de hakimlik teminatı getiriliyor. AİLENİN KORUNMASI

“Ailenin Korunması” başlıklı 41’inci maddesinde öngürelen değişiklikle çocukların korunmasında devletin yükümlülğü artırılıyor.

**TOPLU SÖZLEŞME HAKKI

Anayasa’nın 53’üncü maddesinde değişiklik yapılarak memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınıyor. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar Kamu Görevlileri Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılmasının yolu da açılıyor.

**BAŞKANLIK DİVANI

Anayasa’nın, Meclis’in Başkanlık Divanının oluşumunu düzenleyen 94’üncü maddesinde değişiklik yapılara divanın görev süresi iki yıla indiriliyor.

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu düzenleyen 146’ıncı maddesinde değişiklik yapıldı. Halen 11 asıl 4 yedek üyeli olan mahkeme, 17 asıl üyeden oluşacak. Mevcut yedek üyeler de doğrudan asıl üye olacak. Üye seçimi TBMM ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Üyeler, 12 yıl için seçilecek. AYM’nin çalışma ve yargılama usulünü düzenleyen 149’uncu maddesinde değişiklik yapılıyor. Bireysel başvuru hakkı da tanınan mahkeme iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak. EKONOMİ KONSEYİ Anayasa’nın, 166’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak, “Ekonomik ve Sosyal Konsey” Anayasa kapsamına alınıyor.

**MECLİS BAŞKANI VE KOMUTANLARA YÜCE DİVAN YOLU

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, kişisel başvuru hakkı tanınıyor. Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamayacak.

**ASKERE SİVİL YARGI

Anayasanın “Askeri Yargı” başlıklı 145’inci maddesinde değişiklik yapılarak Askeri yargının görev alanı yeniden belirleniyor. Askeri mahkemeler, asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişe karşı suçlara ait davalar her durumda adliye mahkemelerinde görülecek. Siviller, savaş hali dışında askeri mahkemelerde yargılanamayacak.

**ÇILDIR REFERANDUMDA NE DER?

12 EYLÜLDE YAPILACAK OLAN REFERANDUMDA ÇILDIR İLÇESİ SANDIK BAŞINADA OY KULLANACAK AMA SONUÇ NE OLUR?

  Halk EVET mi HAYIR mı oy kullanacağının ötesinde ne için bile olduğu bilmediği bir bilmecenin içinde kaldı.Partiler harıl harıl mitingler yaparken milleti bilinçlendirmeye çalışmak yerine seçim havasına soktular memleketi.

   Ülke genelinde sonuç ne çıkar bilinmez belki ama ben Çıldır da sonuç ne çıkar veya olabilir diye kısa bilgilerle sizleri bilgilendirmeye çalışacağım.

   Çıldır ilçesi 2007 genel seçimlerinde 7608 oydan sandığa yansıyan oy sayısı 6585.Bu kullanılan oyun %47 si CHP,%30 u AKP,%11 i MHP,% 4 ü     DP  ve geriye kalan %8 lik oyda diğer 6 parti arasında paylaşıldı.

   Çıldır 2009 yerel seçimlerinde de 7602 oydan 6359 u kullanılmış,bu oylardan Belediye Başkanlığı için kullanılan oyları hesaplamalara katmadan %32 DSP,%28 CHP,%20 AKP,%15 MHP,%2 DP ve % 3 lük kısımda ilçede seçime giren diğer 4 parti arasında paylaşılmıştır.

   Yukarıdaki veriler bakılınca AKP nin ülke genelinde Saadet Partisi,Büyük Birlik Partisi ve gizli Evet çi olan BDP ile beraberliği ve diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi,Milliyetçi Hareket Partisi,Demokratik Sol Parti ve Demokrat Partinin beraber hareket ederek Hayır dediği referandumda Çıldır da kullanılan oylara bakılarak 2007 ve 2009 daki seçimlerde partilere göre kullanılan oy oranlarından yola çıkarsak ki ilçede Hayır oyunun büyük bir farkla çıkması beklenir.

   Ama hep söylendiği gibi bunun seçim değil de anayasa paketiyle ilgili oylama yapılacağından dolayı partilere göre oy verilmemesi konusunda halka yapılan telkinler pekte işe yarar bir şekilde değil.Halk bunun İktidarla,AKP ile bir hesaplaşma olarak bakmasından dolayı partilerin taban oylarından da yola çıkılarak tahmin yürütmek mümkün.

   Partilerin seçim havasına soktuğu bu referandum,Çıldır da halkın siyasi görüşüne,Akp nin et  ithali ve Bdp ile yakınlaşmasına tepki olarak sandığa gidecek.

   Sandığa gidecek olan Çıldırlı büyük bir çoğunlukla Hayır oyu kullanacaktır ki sebepleri yukarıda yazdıklarımın dışında etnik yapısı bakımından (TEREKEME ve YERLİ olması) ülkedeki şehit haberlerinin de etkisi olacaktır.

   Kısaca neticeye gelecek olursak Çıldır ilçesi AKP nin ilçe teşkilatının sıkıntılı ve paramparça olmasının da etken olarak görülmesinden ve SP,BBP ve BDP teşkilatlarının olmamasından dolayı %70 Hayır % 30 da Evet oyu alacaktır.

**TİGEM KONUSUNDA Kİ SORULARA NİYE SUSUYORLAR?

**YENİ GÖZLEM SORMAYA DEVAM EDİYOR ..

SGK ve Maliye niye cevap vermiyor?..

Geçtiğimiz hafta Ardahan’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeminde olan ve hemen hergün Gölelilin gündeminde olan Göle’de ki ve Türkiye’de ki tek Tarım İşletmeleri Gen Merkezi olan TİGEM konusunda sorulan sorulara şu an buraya sahiplik eden kiracılardan cevap gelmezken, konunun diğer muhatapları olan TİGEM Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Göle Maliyesi, Ardahan Deftardarlığı, Maliye bakanlığı’ta sus-pus olmuş durumda .. Gazetemizin geçtiğimiz haftalarda sorduğu ve yeniden gündeme taşıdığı bu önemli konuyu bir kez daha gündeme getirirken, adı geçen kurum ve kuruluşlarda cevap alana kadar da gündemde tutacağız .. Evet yeniden soruyoruz, bölgede hayvancığlın kalkınması için kurulan ancak özelleştirildikten sonra tonlarca ot satmaktan öteye gitmeyen Göle’de ki TİGEM’de çalışanlar SGK’lı mı, bu kurum bugüne kadar kaç TL. vergi verdi? Yoksa Ardahanlıların tüm reklamlarını alan Ardahan’da ki özel ve tek radyo gibi odamı kazanmadığını ileri sürüp,  vergi vermeyip, hep zarar ediyor .. GÖLE VE ARDAHAN KAMUOYU CEVAP BEKLİYOR!..

**Geçtiğimiz hafta sorduğumuzu soruyu bir daha soruyoruz..

En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun diline dolandırdığı Türkiye’de ki tek Tarım İşletmeleri Gen Merkezi olan Göle TİGEM konusun da hemen herkes bir şey derken, şu an TİGEM’in sahibi olanlardan ses seda çıkmıyor.. Onca eleştiri ve tepkilere karşın süt dökmüş kedi misali ses çıkarmayan TİGEM’in yöneticilerinin kim oldukları bile doğru dürüst bilinmiyor.. Çapan ailesinin de içinde bulunduğu ortaklarların kiraladığını bilen Gölelilerin çoğunun aslında TİGEM’nin kimin elinde olduğunu bile tam bilmediğini gördüğümüz süreçte soruyoruz TİGEM kimin elinde diye?!.. Burası Ardahan’da ki sahibi kimin olduğu tam olarak bilinmeyen Ardahan Radyo gibi vergi veriyor mu, işçileri SGK’lı mı, işletmenin müdürü, idarecesi, bekçisi var mı? Bu ve buna benzer bir çok sorunun sorulup, cevap alınamadığı TİGEM’in sahibinin de olup, olmadığı bilinmiyor .. Devletin sırtından atmak için adeta beleşten kiraya verdiği söylenen TİGEM’in bu kirayı da verip, vermediği bilinmezken bu durumu kimin sorup, sorgulayacağı da bilinmiyor. Çünkü ne devlet, nede Göleliler TİGEM’e sahip çıkmıyor ...www.kuzeyanadolugazetesi.com
Bu Haber 5964 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.